o-nm2009.no © øn2008 

 

 

50 000 kroner fra Holtålen kommune

 

Formannskapet i Holtålen kommune har vedtatt å bevilge 50 000 kroner i tilskudd til avviklingen av NM i orientering.

Her er begrunnelsen for vedtaket:

 

Vurdering

NM i orientering er et stort arrangement som er positivt for kommunene. Kommunen har begrenset erfaring fra støtte til denne type arrangement, i alle fall i denne størrelsesorden. I 2010 er det VM i orientering i Trondheim, og det er grunn til å tro at dette vil gi ekstra fokus på NM i trønderlag i 2009, både deltakermessig og pressemessig.

Det søkes som sagt om kr 50.000, og en har liten erfaring med denne type søknader. Det er lite trolig at det i kommunen med jevne mellomrom skal arrangeres denne type arrangement. ”Faren” for hyppige søknader er derfor begrenset.

Orientering er ikke en stor publikumssport, men allikevel en relativt stor sport i Norge, bl.a. på grunn av at norske O-løpere hevder seg godt internasjonalt. En må derfor påregne bra pressedekning.

Selv om en ikke har erfaring fra tidligere søknader som dette, og med risiko med å bli sammenholdt med andre arrangement, vil en tilrå at søknaden imøtekommes.

 

Og slik ble det!

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Hovedsponsor:

 

 

Sponsorer: