Befaring med o-forbundet 

 

 

 

Befaring med Jørn Sundby og Olve Morken

 

Fredag 5. oktober 2008 ble det gjennomført en befaring med Norges Orienteringsforbunds nyansatte arrangørutvikler, Jørn Sundby. Sammen med representanter fra hovedkomiteen ble det gjennomført befaring på begge arenaene. Det ble diskutert, inn og utløping, og ikke minst passeringsmuligheter for løperne på arenaene. Jørn fikk seg også en treningstur i NM-terrenget i Ålen. Tilbakemeldingene fra Jørn var at terrenget var godt egnet til mellomdistanse og stafett.  Dagen ble avsluttet med en gjennomgang av status for arrangementet og det ble diskutert løypetraseer for de enkelte NM-løypene.

 

 

 

 

 

 Til nyhetsarkiv

 

 

 

 

Vilje - lyst - lojalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedsponsor:

 

 

Sponsorer:

 

 

 

 

 

 

Ingunn Hultgreen Weltzien

 

 

 

 

 

 Tips

 

Send tips og bilder til olve.morken@gauldalen.no