o-nm2009.no © øn2008   

 

 

 

 

Kartkontrolløren

 

Gunnar Østerbø fra Sportsklubben Freidig er kartkontrollør for NM-kartene. Ved nitidige studier av kart og terreng skal han forsikre at synfarerne har gjort jobben sin.

 

Uten et korrekt kart kan det fort bære ut på viddene. For en o-løper er kartet det viktigste redskapet for å komme raskt fram og ikke minst for å treffe på posten. Derfor er o-kretsene pålagt å gjennomføre kontroll av alle o-kart som skal brukes i konkurranser.

 

For NM-kartene som skal brukes på Kneppen/Røstfloan i Ålen og Løvåsen/Lesetmarka i Haltdalen er det naturligvis ingen unntak fra det. Men når Gunnar Østerbø har denne jobben, er den i de beste hender. Dette har han gjort flere ganger før - også for NM-kart.

 

O-familie

Gunnar Østerbø er gift med Torid Kvaal, som ble o-norgesmester i 1973. Sammen har de for eksempel en sønn som heter Øystein Kvaal Østerbø. Han ble dobbelt norgesmester i 2006.

 

Men hvis (og det er meget sannsynlig) Øystein stiller på startstreken i Holtålen i høst, er det med forsikring om at faderen ikke har røpet noe som helst om kartene han skal bruke under NM!!

 

 

  

 

 

 Til nyhetsarkiv

 

 

 

 

Vilje - lyst - lojalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedsponsor:

 

 

Sponsorer:

 

 

 

 

 

 

Ingunn Hultgreen Weltzien

 

 

 

 

 

 Tips

 

Send tips og bilder til olve.morken@gauldalen.no