Trolltjønnløpet 12.09.2009

Resultatliste

Mellomtider Antall
D11-12 Mellomdistanse9
D11-12N Mellomdistanse4
D13-14 Mellomdistanse11
D15-16 Mellomdistanse2
D17C Mellomdistanse1
D19- Mellomdistanse7
D35 Mellomdistanse3
D45 Mellomdistanse16
D55 Mellomdistanse3
D65 Mellomdistanse1
H11-12 Mellomdistanse10
H13-14 Mellomdistanse5
H15-16 Mellomdistanse6
H17C Mellomdistanse1
H19- Mellomdistanse17
H35 Mellomdistanse7
H45 Mellomdistanse19
H55 Mellomdistanse6
H65 Mellomdistanse8
N-ÅPEN Mellomdistanse22