o-nm2009.no © øn2008 

 

Skole O-camp

 

 

Hov skole ligger midt i Ålen sentrum. Vis-à-vis ligger også Ålen samfunnshus. Der vil det foregå flere arrangementer i tilknytting til NM-uka. Det vil bli opprettet O-camp ved Hov skole i tidsrommet fra onsdag 9. september kl. 16.00 til søndag 10. september. O-campen tilbyr overnatting i klasserom (egen sovepose/-madrass må medbringes) og selvhushold på skolekjøkken. Det vil bli lagt til rette for telt og campingvogner ved O-campen. Garderobe/dusji Ålen samfunnshus. Det vil også være et ”informasjonskontor” for NM-uka O-campen.

 

Pris per person/telt/campingvogn per natt: 80 kr.

 

Kontaktperson: Beate Aunøien. Telefon: 91 74 04 56.

Påmelding per e-post til følgende adresse:

beate.aunoeien@holtalenskolene.no

I påmeldingen må det oppgis tidsrom for overnattingen, navn/klubb, kontaktperson, telefonnummer og e-post adresse.

 

Påmelding per e-post til følgende adresse: olve.morken@gauldalen.no

I påmeldingen må det oppgis tidsrom for overnattingen, navn/klubb, kontaktperson, telefonnummer og e-post adresse.

 

 

 

 

 

 

 

- Vilje

- Lyst

- Lojalitet

 

 

Hov skole