o-nm2009.no © øn2009   

 

 

Trening under NM

 

NM-arrangørene legger opp til to ulike løypealternativ for trening både i Ålen og i Haltdalen i forbindelse NM-uka. Felles for alle de fire treningsløypene er at de er tegnet inn på kartet, men det vil kun være poster i terrenget (ingen EKT-tidtaking).

 

Haltdalen

Treningsløypene er tegnet inn på kartet "Gåstjønna". De to alternativene er på henholdsvis fire og seks kilometer. Kartet grenser opp mot NM-kartene. Terrenget likner også på NM-terrenget.

Startstedet ligger ca. sju kilometer nord for Haltdalen sentrum og vil bli merket med en o-post og skilt fra Rv 30.

 

Ålen

Her ligger treningsløypene på kartet "Ålen Vest". Løypealternativene er på fem og sju kilometer. Startstedet er ca fem kilometer sør for Ålen sentrum og er merket med o-post og skilt fra Rv 30.

 

Kartene til de to terrengene fås enten kjøpt på o-campen ved Hov skole i Ålen eller i sekretariatet på arena for 50 kroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vilje

- Lyst

- Lojalitet

 

 

 

 

 

Ingunn Hultgreen Weltzien