o-nm2009.no © øn2009 

Hovedkomiteen

 

 

Navn: Olve Morken

Leder hovedkomiteen

Telefon: 950 66677 - 72 41 53 04 (p) - 72 41 76 00 (a)

E-post: olve.morken@gauldalen.no                                                                                   

 

 

Navn: Kjell Sundt

Nestleder

Telefon: 900 45452 – 72 41 55 36 (a)

E-post: kjellsundt@hotmail.com                                          

  

 

Navn: Berit Aune

Økonomiansvarlig

Telefon: 920 93120 – 72 41 65 22 (p) – 72 40 51 18 (a)

E-post: berit@haltdalensparebank.no                                 

 

 

Navn: Harald Moen

Ansvarlig for området teknisk.

Telefon: 909 64542

E-post: harald.moen@gauldalenergi.no                                           

 

 

Navn: Vidar Aunøien

Ansvarlig for området sport.

Telefon: 901 20734

E-post: vidar.aunoien@stfk.no                                                                       

 

 

Navn: Jon Kåre Flatberg

Ansvarlig for arena

Telefon: 905 55760 – 72 41 68 53 (p)

E-post: jon.kare.flatberg@gauldalen.no                                        

 

 

Navn: Mette Kirkhus

Ansvarlig for området forpleining, salg og innkvartering

Telefon: 907 32825 – 72 41 77 58

E-post: mette.kirkhus@gauldalen.no                                                        

 

 

Navn: Eva Eggen Angen

Ansvarlig for premier

Telefon: 72 41 51 24 (p) –  72 41 76 42 (a)

E-post: eva.eggen.angen@holtalen.kommune.no             

 

 

Navn: Kjersti Forbord Jensås

Ansvarlig for området kultur

Telefon: 951 02 168 

E-post kjersti.forbord@gauldalen.no                                                                                

  

    

Navn: Brede Hoel

Leder samarbeidspartnere

Telefon: 988 48 048

E-post: bredehoel@hotmail.com                                    

 

    

Navn: Anna Lian

Ungdomsrepresentant                                            

Telefon: 93 28 10 64

E-post:  anna.lian.91@gmail.com

                                                                          

                               

 

  

Navn: Per Erik Heksem

Ungdomsrepresentant

Telefon: 98 81 82 79

E-post: pheksem@hotmail.com                            

                                                                          

                                                                            

 

 

 

 

- Vilje

- Lyst

- Lojalitet

 

 

 

 

 

 

Egga-fossen

Bilde: Jon Østeng Hov